fbpx

หน้าแรก

ซองถั่วคุณลุงพาเที่ยว


คลิกที่ซองเพื่อดูสถานที่ท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอน

Slider

 เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เกี่ยวกับที่มาของวัตถุดิบ

ในด้านความถูกต้องและความจริงของการได้มาของวัตถุดิบนั่นๆตามคำกล่าวอ้าง

สร้างความเป็นผู้นำทางด้านเกษตรยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้กับเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกชนิด
ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งการจัดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเชิงท่องเที่ยว
Slider
Slider

ข่าวสารสาระ


Slider

ทำไมต้องเป็น”ถั่วคุณลุง” … คั่ว ไม่ทอด

การคัดสรรเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ มาคั่วด้วยเกลือไอโอดีน ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ได้ถั่วที่สุกพอดี มีความกรอบของเปลือก ที่ผสมผสานความเค็มอ่อนๆของเกลือสมุทร ซึ่งความหอมของการคั่วแบบนี้ จะทนนาน และชวนรับประทานยิ่งนัก

0