หน้าแรก

โปรเดือนมิถุนายน ลด 6% ยอด 200 ค่าส่ง 35 สำหรับ 50 ท่านแรก
Garlic Butter เนยกระเทียมพร้อมใช้ ปลอดสารพิษ
Web-6for6-Landing
Garlic-Butter-Landing
Honey-Ads
previous arrow
next arrow

ซองถั่วคุณลุงพาเที่ยว

คลิกที่ซองเพื่อดูสถานที่ท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอน

ssd

เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เกี่ยวกับที่มาของวัตถุดิบ
ในด้านความถูกต้องและความจริงของการได้มาของวัตถุดิบนั่นๆตามคำกล่าวอ้าง

story
สร้างความเป็นผู้นำทางด้านเกษตรยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าเกษตร
ให้กับเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกชนิด
ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งการจัดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเชิงท่องเที่ยว

Message us