แม่ฮ่องสอน ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ของความสงบเรียบร้อย

ptd1

แม่ฮ่องสอนดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ของความสงบเรียบร้อย

ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ของความสงบเรียบร้อย เพียบพร้อมไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีของ ชาวไทใหญ่ (ชาวไต) ผู้ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเมืองแม่ฮ่องสอน มาหลายร้อยปี จนเมืองนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2417 โดยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ เจ้าเมืองประเทศราชแห่งสยามประเทศ

ธรรมชาติของเมืองแม่ฮ่องสอนที่อุดมไปด้วยป่าไม้ ที่เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงประชากรของเมืองและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญหลายสาย เป็นต้นกำเนิดของมวลน้ำกินน้ำใช้ของผู้คนทางด้านล่างของสายน้ำอีกมากมาย เมืองแม่ฮ่องสอนนี้ ผู้คนจะรู้จักกันว่าเป็น “เมืองสามหมอก” ได้แก่ หมอกฝน หมอกหนาว และหมอกควัน อันจะปกคลุมทัศนียภาพของเมืองแม่ฮ่องสอนตามฤดูกาล อันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สุดแสนจะบรรยาย

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินี้ เมืองแม่ฮ่องสอนจึงเหมาะแก่เป็นพื้นที่เพาะปลูกผลิตภัณฑ์เกษตรทั้งหลาย แต่ด้วยภูมิอากาศที่เย็นตลอดปีในเวลาค่ำคืน มีความชุ่มชื้นพอประมาณ ทำให้เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชประเภท ถั่วเหลือง งา และที่มากที่สุด คือ กระเทียม (ภาษาท้องถิ่นเรียก หอมขาว)

กระเทียมไทย แม่ฮ่องสอน

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ ด้วยความที่มีภูมิประเทศเป็นป่าเขาในที่สูง อากาศเย็นตลอดปี ไม่มีฝนมากนัก มีแหล่งน้ำธรรมชาติจากป่าต้นน้ำ ห้วย ลำธาร มากมาย สะอาดบริสุทธิ์ จึงนิยมปลูกพืชประเภทกระเทียมพันธุ์ไทย ซึ่งถือว่าเป็นกระเทียมที่มีคุณภาพสูงมากแห่งหนึ่งในประเทศ จรเกษตรกรในเขตเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ต้องมาหาซื้อพันธุ์กระเทียมจาก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ไปขยายพันธุ์ในพื้นที่นั้นๆ

จากผลการวิจัยเปรียบเทียบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและสารสำคัญระหว่างกระเทียมไทยแม่ฮ่องสอนกับกระเทียมจีนนำเข้า โดย ดร.ขนิษฐา ทานีฮิล กับทีมงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า กระเทียมไทยแม่ฮ่องสอน มีสารต้านอนุมูลอิสระ มากกว่ากระเทียมจีน หลายเท่า อันเป็นเหตุผลที่สำคัญ ในการบริโภคกระเทียมไทยแม่ฮ่องสอน เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านอีกประการหนึ่งด้วย

ด้วยความที่ชอบขับรถเที่ยวเมืองไทย จึงได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนเกิดความประทับใจในอัธยาศัยอันงดงามของคนแม่ฮ่องสอน ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นมิตร มีไมตรีซึ่งกันและกัน ทำให้ “หลงรัก” ในมนต์เสน่ห์แห่งป่าไม้และขุนเขา ไปจนถึงอัธยาศัยที่ดีของเจ้าบ้าน จนอยากที่จะย้ายตนเองออกมาจากความสับสนวุ่นวายของชีวิตเมืองหลวงในบัดดล

หลังจากที่ได้สัมผัสกับสังคมที่อุดมไปด้วยความดีงาม แวดล้อมด้วยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่อบอุ่น สะท้อนถึงรากเหง้าที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าเลื่อมใส หล่อหลอมผู้คนในสังคมให้เป็นคนดีงาม ทำให้ต้องการที่จะใช้ชีวิตในช่วงปลายนี้ เพื่อสนับสนุนคนแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะเกษตรกร ด้วยการชี้นำแนวทางของเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ไปจนถึงระดับเกษตรอินทรีย์ ในอนาคต

Message us