ชุดชาวเขา 4 กระปุก

370 ฿

ข้าวแข่คั่ว
ถั่วลายเสือ
ถั่วมิกส์นัท
ถั่วเหลืองคัดพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.6 กก.
Message us