เสือสามหมอก – Tiger-Striped Steamed & Roasted Peanut

70 ฿

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มวิธีนึ่ง 

เข้าไปในขั้นตอนก่อนการคั่วถั่วลายเสือ

ทำให้ถั่วมีรสชาติหวานธรรมชาติออกมา

อย่างน่าอัศจรรย์

 

“เสือสามหมอก” เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งต่อของขวัญจากธรรมชาติให้ทุกท่าน ได้รู้จักเรา ชาวแม่ฮ่องสอนมากขึ้น ชิมแล้วแล้วคุณจะรัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.1 กก.
Message us