fbpx

Traceability

 เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เกี่ยวกับที่มาของวัตถุดิบ

ในด้านความถูกต้องและความจริงของการได้มาของวัตถุดิบนั่นๆตามคำกล่าวอ้าง

ท่านสามารถตรวจสอบเลขของผลิตภัณฑ์ได้จาก

Message us
0