fbpx

รหัส 10

โครงการไทยเด็ด” เด็ดที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและอนาคตที่สดใสให้สังคมชุมชนไทย  - เส้นทางเศรษฐี

นายแก่นศักดิ์  โชคทวีนันท์

133/16 ม.3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรม ไทยเด็ด เพื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน

         ไทยเด็ด จะเด็ดได้ ต้องมีการนำความคิดของเกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้จำหน่าย ชาวบ้านท้องถิ่น มาบูรณาการ ช่วยเหลือกัน สรรสร้างผลิตภัณฑ์ การให้บริการ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอน ได้เป็นอย่างดี

ความมุ่งหวังของบริษัท กุ๊บไต จำกัด ที่จะมีส่วนร่วมในโครงการไทยเด็ด

         บริษัทฯ มีความมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในโครงการไทยเด็ด เพื่อนำสินค้าวิสาหกิจชุมชน หรือ สินค้าท้องถิ่น ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีทางอาหารที่ถูกสุขอนามัย บรรจุภัณฑ์ที่งดงามด้วยการออกแบบ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสินค้า สู่สายตาของสังคมผู้สนับสนุนสินค้าชุมชนทั่วประเทศ ให้บริโภคอาหารคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไป

 

        ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ห้อง ขนาด 4*9 เมตร ในสถานีบริการน้ำมัน Ptt ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งเดียวในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่ทำจากถั่วลายเสือ เช่น ไอศกรีมถั่วลายเสือ รสดั้งเดิม รสมัลเบอรี่ และ รสน้ำถั่วเหลือง สำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติหรือ Vegan มีทั้งแบบ Soft Serve และ กระป๋อง ถือว่าเป็นไอศกรีมถั่วลายเสือที่ได้รับความนิยม แห่งแรกของประเทศไทย ใช้นามทางการค้าว่า ICE’BEAN

        นอกไปจากนี้ ที่ร้าน ICE’BEAN ยังจำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก ที่แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ถั่วลายเสือคั่ว ถั่วเหลืองคั่ว ข้าวแข่คั่ว (ข้าวโพดคั่ว) กระเทียมเจียวสุขภาพ กระเทียมสดแกะเปลือก กระเทียมสดแกะกลีบ ตลอดไปจนถึง เนยกระเทียม ใช้ทาขนมปัง เป็นต้น

Message us