ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง มีชื่อเต็ม ว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตร

อ่างเก็บน้ำ ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็น อ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูง คำว่า “ปาง” ซึ่งหมายถึงที่พักของคนทำงานในป่า “อุ๋ง” เป็นภาษาเหนือหมายถึงที่ลุ่มต่ำคล้ายกระทะใบใหญ่มีน้ำขัง รวมกันเป็น ปางอุ๋ง ที่เที่ยวสุดโรแมนติกอันดับต้นๆ ของแม่ฮ่องสอน ภาพแสงอาทิตย์สาดสะท้อนน่านน้ำ ผสานไอหมอกจางๆ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนทุกครั้ง

กิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือ การล่องแพ ที่ อ่างเก็บน้ำ ปางอุ๋ง เป็นการท่องชมทัศนียภาพซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยป่าสน สวนดอกไม้ และผลไม้เมืองหนาว เป็นการทัศนาจรแบบใกล้ชิดสายหมอก ที่ลอยล่องขึ้นจากสายน้ำ ให้ความชุ่มฉ่ำกันแบบถึงเนื้อ โดยแพจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป 

ล่องแพ อ่างเก็บน้ำ ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

การเิดินทางไป ปางอุ๋งนั้น จะมีกฎเกี่ยวกับการนำรถขึ้นไป เพื่อการไม่ผิดพลาด สอบถามระเบียบข้อปฏิบัติในพื้นที่ โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยตามพระราชดำริ ( ปางอุ๋ง ) ได้ที่ ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-611-244 มือถือ 085-618-3303 โทรสาร 053-611-649, 053-611-690

การเดินทางเที่ยว ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

1.โดยรถส่วนตัว
เส้นทางที่1
– จากกรุงเทพ ใช้เส้นทางกรุงเทพ-ฮอด ผ่านอยุธยา-นครสวรรค์-ตาก ถึง อำเภอลี้ แยกซ้ายเข้าอำเภอ ไปตามเส้นทาง ลี้-บ้านโฮ่ง ก่อนถึง อำเภอบ้านโฮ่ง จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายไปทะเลสาบ ดอยเต่า ขับไปจนถึงฮอด จากนั้นใช้เส้นทาง ฮอด – แม่ฮ่องสอน ผ่าน อำเภอขุนยวม เข้าสู่ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน – จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนสู่ ปางอุ๋ง ตามเส้นทาง แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย ผ่านน้ำตก ผาเสื่อ พระตำหนักปางตอง เข้าสู่บ้านหมอกจำแป๋ หมู่บ้านใหญ่เป็นจุดแยก ซ้ายไปปางอุ๋ง ขวาไปถ้ำปลา ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาชัน ถึง บ้านนาป่าแปก หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงและไทยใหญ่ และเลี้ยวซ้ายเข้า หมู่บ้านรวมไทย ผ่านหมู่บ้านรวมไทย ก็ถึง โครงการสวนป่าในพระราชดำริปางตอง 2 “ปางอุ๋ง”

เส้นทางที่2
– มุ่งหน้าจังหวัดเชียงใหม่ แล้วต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขาขึ้นจากเชียงใหม่ แนะนำเส้นทางแม่มาลัย-ปาย-ปางมะผ้า ก่อนถึงแม่ฮ่องสอน จะถึงทางเข้าบ้านหมอกจำแป่ ให้เลี้ยวขวาไปตามทาง จะมีป้ายบอกทางไปบ้านรวมไทย น้ำตกผาเสื่อ พระตำหนักปางตอง บ้านรักไทย ประมาณ 25 กิโลเมตร มีทางแยกซ้าย เขียนว่า บ้านรวมไทย ให้เลี้ยวเข้าไปผ่านหมู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ก็จะถึงบ้านรวมไทย หรือ ปางอุ๋ง

2.โดยสารรถประจำทาง
จากแม่ฮ่องสอน ให้ไปที่หน้าตลาดสายหยุด ขึ้นรถสองแถวไปยัง ปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) เส้นทาง แม่ฮ่องสอน-ห้วยมะเขือส้ม ขาไปรถออก 09.00 น. และ 14.00 น. ขากลับ 06.00 น. และ 11.00 น. หรือสามารถเหมารถจากหน้าตลาดสายหยุด ประมาณ 600 บาท

ข้อมูล : www.paiduaykan.com ภาพ : facebook/Tat Maehongson
เรียบเรียง : travel.mthai.com

Message us